Showing all 5 results

195+ Tin Tuyển Dụng Y Tế Học Đường Mới Nhất Năm 2024  

Tuyển dụng y tế học đường mang đến công việc vô cùng thú vị, ý nghĩa. Được đánh giá là thích hợp với những bạn trẻ yêu thích công việc chăm sóc sức khỏe cho những mầm non tương lai của đất nước. Không những vậy, những người thực hiện nhiệm vụ y tế học đường còn được hưởng mức phụ cấp vô cùng hấp dẫn, tùy theo từng cơ sở.  

Nhu cầu tuyển dụng y tế học đường hiện nay

Theo các nghiên cứu, tỷ lệ học sinh chiếm hơn 25% dân số cả nước, đây chính là những mầm non tương lai của đất nước. Đảm bảo sức khỏe cho học sinh quyết định đến khuynh hướng sức khỏe của Việt Nam trong tương lai. 

Đọc thêm