Regulatory Affairs Officer

05/03/2024
15,000,000 VNĐ / month
Application ends: 31/03/2030

Apply for this job

Job Description

Mô tả công việc

Mục đích

  • Hỗ trợ đảm bảo sản phẩm của công ty tuân thủ quy định của địa phương
  • Hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu ứng dụng để đáp ứng các yêu cầu quy định và đáp ứng việc ra mắt sản phẩm

Mô tả công việc

  • Hỗ trợ chuẩn bị đệ trình các thay đổi và gia hạn giấy phép theo đúng thời hạn nghiêm ngặt
  • Chuẩn bị đệ trình các thay đổi và gia hạn giấy phép theo thời hạn nghiêm ngặt
  • Hỗ trợ phát triển và viết lời giải cho ứng dụng
  • Hỗ trợ tư vấn cho các nhà khoa học R&D và đồng nghiệp về các yêu cầu pháp lý
  • Cập nhật tốt các yêu cầu pháp lý để phát triển sản phẩm

Yêu cầu ứng viên

  • Bằng cử nhân – Chuyên ngành Khoa học & Công nghệ (Dược, Kỹ thuật Hóa học hoặc tương đương)
  • Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt
  • Kỹ năng Microsoft Office

Quyền lợi

Thử việc: 2 tháng thử việc hưởng full lương

Quyền lợi:
Bảo hiểm y tế Nhật Bản cho nhân viên đóng góp trên 2 năm
Du lịch công ty, Hoạt động xây dựng đội nhóm
Sự kiện nghỉ lễ

Các khoản phụ cấp khác:
Trợ cấp ăn uống
Xe đưa đón của Công ty từ TP.HCM đến Nhà máy

Thời gian làm việc: 44 giờ/ tuần

Ngày nghỉ hàng năm:
– 15 ngày làm việc: từ đủ 1 năm đến dưới 3 năm;
– 16 ngày làm việc: từ đủ 3 năm đến dưới 7 năm;
– 22 ngày làm việc: từ đủ 7 năm trở lên đến dưới 37 năm.

Cơ hội đào tạo:
Đào tạo kỹ năng A2E

Trước khi thực hiện
Ưu tiên Giải
quyết vấn đề
Tư duy của chủ sở hữu Tạo ý tưởng
Huấn
luyện Ảnh
hưởng đến
các cuộc trò chuyện dũng cảm Giao tiếp
hiệu quả Trình bày
có tác động
Các cuộc trò chuyện khép kín
Tạo ra giá trị kinh doanh
Cuộc họp hiệu quả
Gửi email hiệu quả
Sức khỏe tổ chức

Đồng nghiệp: Thân thiện, hỗ trợ

Địa điểm làm việc

– Bình Dương: 16 VSIP, Street 5, Vietnam-Singapore Industrial Park, Thuận An

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.