Điều Kiện Và Thời Hạn Của Chứng Chỉ Hành Nghề Điều Dưỡng

Điều Kiện Và Thời Hạn Của Chứng Chỉ Hành Nghề Điều Dưỡng

Khi nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của con người đang gia tăng, thị trường tuyển dụng điều dưỡng viên đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Để có thể tham gia vào lĩnh vực này, việc có một chứng chỉ hành nghề điều dưỡng là điều cần thiết. Tuy nhiên để có được chứng chỉ này cần đáp ứng những yêu cầu nhất định từ Bộ Y Tế đề ra.

Tầm quan trọng của chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Ngành điều dưỡng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống y tế, nhằm nâng cao, bảo vệ, và cải thiện sức khỏe con người thông qua việc chẩn đoán và giảm đau. Ngoài ra, điều dưỡng còn cung cấp những tư vấn về các vấn đề y học để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cá nhân bệnh nhân và cộng đồng.

Điều dưỡng viên đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cả về mặt thể chất và tinh thần cho bệnh nhân. Sự chuyên nghiệp của một điều dưỡng viên không chỉ phụ thuộc vào kiến thức chuyên môn mà còn dựa vào các phẩm chất đạo đức.

Tầm quan trọng của chứng chỉ hành nghề điều dưỡng
Điều dưỡng viên cần có chứng chỉ điều dưỡng 

Ngành điều dưỡng đòi hỏi người làm phải có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực y học cùng với kỹ năng linh hoạt trong công việc. Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng là yếu tố không thể thiếu để có thể thực hiện công việc trong ngành này.

Tầm quan trọng của chứng chỉ điều dưỡng là rất lớn và là bắt buộc đối với những người làm việc trong lĩnh vực này. Các cơ sở khám chữa bệnh đều yêu cầu điều dưỡng viên phải có chứng chỉ hành nghề.

Bởi vì công việc của họ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, do đó, nhân lực trong ngành cần phải có trình độ chuyên môn cao. Chứng chỉ này không chỉ là một văn bằng chứng minh năng lực đã được đào tạo về chuyên môn mà còn bao gồm các kỹ năng làm việc cần thiết.

Cơ quan thẩm quyền cấp chứng chỉ điều dưỡng

Thẩm quyền cấp chứng chỉ này được quy định tại Điều 26 của Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Theo đó, Giám đốc Sở Y tế có thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ cho những người làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn mà Sở Y tế đó quản lý, trừ trường hợp được quy định cụ thể tại khoản 1 và khoản 3 của Điều này.

Điều kiện và quy định thời gian thực hành

Điều kiện đủ yêu cầu

Thỏa điều kiện về thời gian thực hành để nhận chứng chỉ hành nghề điều dưỡng dựa trên Quy định 3 Điều 16 của Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn việc cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động cho cơ sở khám chữa bệnh của Bộ Y tế:

Điều kiện và quy định thời gian thực hành
Điều dưỡng là ngành nghề cần thiết trong xã hội 

Đối với những người học nghề hoặc kỹ thuật viên cùng với điều dưỡng viên đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01/01/2012:

 • Nếu có kinh nghiệm thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh ít nhất 09 tháng liên tục, sẽ được công nhận là đã thực hiện đủ thời gian thực hành.
 • Trong trường hợp kinh nghiệm thực hành chưa đủ 09 tháng liên tục, thì thời gian đã làm việc trước ngày 01/01/2012 sẽ được tính vào thời gian thực hành (bắt đầu từ khi có hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng), và cần tiếp tục thực hiện đến khi đạt đủ 09 tháng để được công nhận là đã thực hiện đủ thời gian thực hành.
 • Nếu đã có ít nhất 09 tháng kinh nghiệm thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh nhưng sau đó không tiếp tục thực hiện công việc này trong vòng 02 năm tính từ ngày nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ điều dưỡng, thì sẽ phải tuân thủ quy định tại Điều 24 Luật khám chữa bệnh.
 • Đối với những người học nghề hoặc kỹ thuật viên cùng với điều dưỡng bắt đầu thực hiện công việc từ ngày 01/01/2012, thì phải tuân thủ quy định tại Điều 24 Luật khám chữa bệnh

Quy định về xác nhận thực hành

Theo quy định của Điều 24 Luật khám chữa bệnh năm 2009, việc xác nhận quá trình thực hành được đưa ra cụ thể: Người có bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phải thực hiện thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

 • 18 tháng thực hành tại các bệnh viện đối với bác sĩ;
 • 12 tháng thực hành tại các bệnh viện đối với y sỹ;
 • 09 tháng thực hành ở các bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với các hộ sinh viên;
 • 09 tháng thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên hoặc kỹ thuật viên.

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về quá trình thực hành của những người đã làm việc tại cơ sở của họ, bao gồm thông tin về thời gian, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Do đó, để được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng, người học phải thực hiện 9 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, theo quy định nêu trên.

Hồ sơ để xin cấp chứng chỉ điều dưỡng

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ điều dưỡng bao gồm các tài liệu sau đây, tuân thủ quy định tại Khoản 1, Điều 27 của Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009:

Hồ sơ để xin cấp
Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ trước khi xin cấp chứng chỉ 
 • Bản sao văn bằng hoặc giấy chứng xác nhận trình độ chuyên môn.
 • Văn bản xác nhận quá trình tham gia thực hành.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện để hành nghề, dược cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • Phiếu lý lịch tư pháp.
 • Sơ yếu lý lịch được xác nhận bởi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc bởi Thủ trưởng đơn vị nơi làm việc.
 • 2 ảnh 4cm x 6cm.

Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính để nộp khi xin cấp chứng chỉ.

Quy định về thủ tục xin cấp lại chứng chỉ điều dưỡng

Đối với thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng, quy định được thực hiện theo Điều 28 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Người nộp đơn cần hoàn thiện hồ sơ yêu cầu và nộp cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng hoặc Sở Y tế.

Quy định về thủ tục xin cấp
Quy định rõ ràng khi xin cấp chứng chỉ 

Sau khi nộp hồ sơ đầy đủ, chứng chỉ điều dưỡng sẽ được cấp lại trong vòng 60 ngày. Trong trường hợp không được cấp lại, người nộp đơn sẽ nhận được thông báo bằng văn bản kèm theo lý do cụ thể.

Nộp hồ ở đâu?

Nơi nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được quy định tại Khoản 3, Điều 9 của Nghị định 109/2016/NĐ-CP. Cụ thể:

 • Đối với người hành nghề không làm việc tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ, họ nộp hồ sơ về Sở Y tế, cơ quan mà họ đăng ký thường trú để yêu cầu cấp chứng chỉ.
 • Đối với người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, họ nộp hồ sơ tại nơi đang làm việc.

Lệ phí nộp xin cấp chứng chỉ điều dưỡng

Lệ phí nộp xin cấp chứng chỉ điều dưỡng
Lệ phí để nhận chứng chỉ điều dưỡng
 • Lệ phí cho việc xin cấp mới hoặc xin cấp lại chứng chỉ đã bị thu hồi là 360.000 đồng.
 • Lệ phí cho việc xin cấp lại chứng chỉ khi bị mất hoặc bị hỏng là 150.000 đồng.

Quy định về lệ phí này được thực hiện theo Điều 30 của Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

Chứng chỉ điều dưỡng thời hạn bao lâu?

Thời hạn của chứng chỉ hành nghề điều dưỡng là 5 năm kể từ ngày cấp. Trước khi thời hạn này kết thúc 3 tháng, nếu muốn tiếp tục hành nghề, bạn phải thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn tại cơ quan quản lý Nhà nước về y tế có thẩm quyền.

Quy định về thời hạn và giá trị của chứng chỉ điều dưỡng được thể hiện trong Nghị định số 89/2012/NĐ-CP của Chính phủ, đã được sửa đổi và bổ sung một số điều lệ theo Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006. Theo quy định này, chứng chỉ được cấp 1 lần và có thời hạn 5 năm trên toàn quốc.

Khi gần đến thời hạn, các y sĩ phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề y tại cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều về quy định này, đã được thống nhất rằng mỗi cá nhân chỉ được cấp 1 chứng chỉ hành nghề Y và có thời hạn trong vòng 5 năm.

Nếu 3 năm không làm thì có bị thu hồi chứng chỉ điều dưỡng không?

Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có thể bị thu hồi nếu không làm việc trong 3 năm. Điều này được quy định tại Khoản 1 của Điều 29 trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, đề cập đến các trường hợp sau đây:

Nếu 3 năm không làm thì có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề điều dưỡng không?
Chứng chỉ điều dưỡng có thời hạn sử dụng 
 • Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng với thẩm quyền.
 • Chứng chỉ hành nghề có nội dung sai trái và vi phạm pháp luật.
 • Người hành nghề không thực hiện công việc điều dưỡng trong thời gian 02 năm liên tục.
 • Người hành nghề bị xác định có lỗi chuyên môn kỹ thuật gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân.
 • Người hành nghề không cập nhật các kiến thức y khoa liên tục trong vòng 02 năm liên tiếp.
 • Người hành nghề không có đủ sức khỏe để thực hiện công việc điều dưỡng.
 • Người hành nghề thuộc một trong các đối tượng được quy định tại Khoản 4 của Điều 18 trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Do đó, trong trường hợp không làm việc trong 03 năm, chứng chỉ điều dưỡng có thể bị thu hồi. Để đạt được chứng chỉ này, trước hết bạn cần lựa chọn một trường đào tạo ngành Điều dưỡng uy tín và chất lượng.

Chứng chỉ điều dưỡng đóng một vai trò không thể phủ nhận trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đây là bằng chứng về trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cá nhân sở hữu nó. 

Nếu bạn đã có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng và mong muốn tìm kiếm công việc cho mình thì trang web vieclamyte.com là một nguồn thông tin tuyển dụng đáng tin cậy cho bạn. Với sự đa dạng của các công việc liên quan đến ngành y tế, vieclamyte.com cung cấp cơ hội cho mọi người trong mọi lĩnh vực và trình độ. Truy cập ngày và tìm kiếm cơ hội việc làm điều dưỡng thích hợp cho mình nhé!

Võ Minh Nhật

Với sự tận tâm, tầm nhìn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Võ Minh Nhật đã xây dựng website Vieclamyte.com thành một cổng thông tin việc làm ngành Y tế. Anh góp phần tạo nên một thị trường lao động mạnh mẽ và phát triển bền vững cho xã hội. Thông tin chi tiết:
 • Email: [email protected]
 • Học vấn: Cử nhân Dược phẩm học – Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược TP.HCM.
 • Địa chỉ: 48 Đường Ụ Ghe, Tam Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam